Projekta "Digitāli klimatam" partneri tiekas Lietuvā

Erasmus+ projekta “Digitāli klimatam” Nr. 20211-LV01-KA220-SCH-000029630 partneri tikās Šauļu Ragaines proģimnāzijā (Lietuva), lai pārrunātu jautājumus par digitālā mācību materiāla aprobāciju, iezīmētu uzdevumus nākamajam projekta posmam un apgūtu vides ilgtspējas labās prakses piemērus Lietuvā.

Šauļu Ragaines proģimnāzijā liela uzmanība ir pievērsta skolēnu izglītošanai inženierzinātnēs un dabaszinātnēs. Skolā ir labi aprīkotas zinātņu laboratorijas un skolas gaiteņu sienas ir īpaši izglītojošas –  tās klāj sienu gleznojumi ar svarīgu un interesantu izziņas materiālu, ko gleznojuši skolas skolotāji kopā ar skolēniem. “Runājošās” sienas ir patiešām iedvesmojošas, kas apliecina skolas aizrautību STEM jomas zinātnēm.

Tikšanās galvenā tēma bija digitālā mācību materiāla ”Klimats un tā pārmaiņas” aprobācija Latvijas, Lietuvas un Horvātijas skolās. Partneru komandas dalījās ar pirmo nodarbību aprobācijas rezultātiem, kas tiek izmantoti, lai veidotu ieteikumus skolotājiem mācību materiāla izmantošanā. Tāpat tika prezentētas trīs tikko izstrādātās nodarbības par aukstajiem un karstajiem tuksnešiem, par mežu nozīmi klimata saglabāšanā un kā klimata krīze ietekmē dzīvniekus. Šo nodarbību saturs tiek nodots digitalizētāju komandai, kas šo materiālu padarīs interaktīvu un aizraujošu sākumskolas skolēniem.

 

Galerija

Projekta "Digitāli klimatam" partneri tiekas Lietuvā
Atgriezties