Kursi pieaugušo izglītotājiem par zaļo prasmju pārnesi pieaugušo izglītībā

NordPlus2021 projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” ietvaros (Nr. NPAD-2021/10011) Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra speciālisti sadarbībā ar Šauļu pašvaldības izglītības centra (Lietuva) un Valgas profesionālās izglītības centra speciālistiem (Igaunija) ir izstrādājuši metodisko materiālu un kursu programmu pieaugušo izglītībā iesaistītajiem speciālistiem,  lai veicināt aktuālu vides izglītības jautājumu un zaļo prasmju integrāciju pieaugušo izglītībā.  

26. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) norisinājās kursi “Zaļo prasmju pārnese pieaugušo izglītībā”, kuros piedalījās 20 speciālisti no Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra, Jelgavas un Dobeles novadiem. Tajā SIA “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa iepazīstināja ar zaļajām prasmēm, kas tās ir, kā izpaužas gan sadzīvē, gan darbā. “Saudzīga attieksme pret vidi nozīmē cieņpilnu attieksmi pret mūsu pašu dzīves kvalitāti. Rūpes par vidi ir kulturāla cilvēka inteliģences pazīme,” uzsvēra L. Kubliņa.

Pirms kursiem dalībniekiem tika dots uzdevums iepazīties ar izstrādātajiem materiāliem un izvērtēt savus paradumus un rīcības, lai novērtētu savu attieksmi pret dabu un resursu saudzēšanu. Kursu laikā klātesošajiem bija iespēja analizēt piemērus par to, kā zaļās prasmes pielietot tādās jomās kā: mājoklis, pārvietošanās, pārtika, atkritumu apsaimniekošana, uzņēmējdarbība. Tanī pat laikā domājot par zaļo prasmju izpausmēm, jāatceras, ka nav nepieciešams būt perfektam visās jomās, pietiek ar koncentrēšanos vienā jomā.

Pasākuma dalībnieki uzzināja arī par zaļmaldināšanu – situāciju, kurā notiek pircēju, sadarbības partneru un citu ietekmes pušu maldināšana par savu rīcību negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanā. Svarīgi ir ne vien spēt atpazīt konkrētus gadījumus par zaļmaldināšanu, bet arī saprast to, kā mediji ietekmē sabiedrības apziņu vides jautājumu kontekstā, lai spētu kritiski izvērtēt saturu un spētu atšķirt objektīvu informāciju no tendenciozas.

Bez teorētiskajām zināšanām un konkrētu situāciju analīzes mazās grupās, kursu dalībnieki varēja piedalīties divās meistarklasēs – pagatavot veselīgu našķi un izveidot vaska drāniņu, ko izmantot kā alternatīvu ēdiena uzglabāšanai, piemēram, ietinot tajā kādu uzkodu vai sviestmaizi. Degustējot pagatavotos našķus, klāt varēja baudīt tēju no ZRKAC Zaļās bibliotēkas Eko tēju garšotavas un iepazīties ar idejas konceptu – izglītošanu par ekoloģiskajiem jautājumiem, dabas saudzēšanu un zaļāka dzīvesveida popularizēšana.

 

Galerija

Seminārs “Zaļo prasmju pārnese pieaugušo izglītībā”
Atgriezties