Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums

2013. gada 4. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums. Pasākumā par skolēnu pašpārvažu nozīmi un to darba efektivitātes veicināšanu diskutēja jaunieši no 38 Zemgales reģiona skolām.

Radošās darbnīcas „Domājam kopīgi” vadīja jaunieši, ar pieredzi skolēnu pašpārvalžu darbā, publisko pasākumu marketinga un sabiedrisko attiecību speciālisti, jaunatnes lietu speciālisti un universitātes mācībspēki. Foruma dalībnieki līdzdarbojās radošajās darbnīcās, kurās kopā ar vadītājiem diskutēja, izteica savas domas un izveidoja prezentācijas.

Atgriezties