Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties