Bērna attīstībā balstīta prasmju attīstība

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Atgriezties