Individuālās konsultācijas pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, klātienē un tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: pedagogi

Līdz 30. novembrim

Atgriezties