Kā uzņēmumiem nopelnīt ar zaļās enerģijas risinājumiem?

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 20. septembrī sadarbībā ar uzņēmumu SIA “H2Latvia” notika seminārs “Kā uzņēmumiem nopelnīt ar zaļās enerģijas risinājumiem?”. To vadīja eksperts zaļajā enerģētikā un ūdeņraža tehnoloģijās – Kaspars Liepiņš.

Videi draudzīgs dzīvesveids, gudra resursu izmantošana un zaļā enerģija ir virzieni, kas mūsdienās ir aktuāli un ieņem būtisku lomu. Kā izmantot esošos resursus un ražot enerģiju no vietējiem resursiem? Kā būt ilgtspējīgiem, vienlaikus veicinot vietējās ekonomikas attīstību un radītu iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, kā izmantot ūdeņradi enerģētikā, lai veicinātu neatkarību no importētajiem energoresursiem? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes tika meklētas seminārā.

Laikā, kad lētāki paliek izmantojamie atjaunojamie resursi – saules, vēja enerģija, kā arī cenu kritums vērojams iekārtām, kas tiek izmantotas enerģijas iegūšanai, uzglabāšanai, ir vērts apsvērt ilgtermiņa ieguldījumu arī ūdeņraža tehnoloģijās. Ūdeņraža tehnoloģijas var izmantot elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanai, tāpat ar to palīdzību iespējams darbināt dažādus transportlīdzekļus, piemēram, autobusus, vilcienus, kuģus, kā arī tas lieti noder enerģijas uzkrāšanas, elektroenerģijas patēriņa un saražoto jaudu svārstību gadījumā. Ūdeņradi ir iespējams iegūt, izmantojot dažādus energoresursus – biomasu, saules, vēja, hidro, ģeotermālo enerģiju, biodegvielas, akmeņogļes, naftas produktus, dabasgāzi.

Paralēli esošajai sistēmai, kad elektroenerģijas ražošana notiek lielas jaudas elektrostacijās un līdz patērētājam tā nonāk, izmantojot centralizētās pārvades sistēmu, arvien lielāku nozīmi iegūst vietējās atjaunojamās enerģijas kopienas, kurām ir ļoti liels potenciāls turpmākajā enerģētikas sistēmā. “Nākotnes atjaunojamās enerģijas kopienas un sistēmas decentralizācija visticamāk būs viens no nākotnes risinājumiem, jo Eiropā jau šobrīd ir sastopami daudzi labās prakses piemēri, kuros redzams, ka vietējā kopiena spēj saražot sev nepieciešamo elektrību,” uzsvēra Kaspars Liepiņš.

 

Galerija

Seminārs “Kā uzņēmumiem nopelnīt ar zaļās enerģijas risinājumiem?”
Atgriezties