Jelgavas pilsētas vizuālās mākslas konkursa „Saules zīme” laureātu apbalvošana

„Izprast sauli, kāda tā atspoguļojas tautas tradīcijās, tas nozīmē izprast latviešu tautas pasaules uztveri un dzīves ziņu pašā tās kodola vērtībā.”

/Vaira Vīķe-Freiberga/

2013. gada 17. janvārī plkst. 14.00 Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas iela 10, Jelgavā notika Jelgavas pilsētas vizuālās mākslas konkursa „Saules zīme” laureātu apbalvošana.

Konkursā piedalījās Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 8.-12. klašu skolēni, kuru darbus vērtēja kompetenta žūrija. Konkursā tika vērtēta darbu atbilstība tēmai, kompozīcija, izpildījuma kvalitāte un oriģinalitāte. Katrā klašu grupā žūrija izvirzīja apbalvošanai darbus, piešķirot darbu autoriem 1.,2., 3. vietu un atzinības.

Skolēnu darbi no 2012. gada 6. decembra bija apskatāmi Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Jelgavas pilsētas vizuālās mākslas konkursa „Saules zīme” laureātu apbalvošanas pasākumā klātesošos skolēnus un skolotājus sveica Jelgavas pilsētas Vizuālās mākslas un kultoroloģijas metodiskās apvienības vadītāja Nataļja Novikova, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Gita Jēgere.

Skolēni saņēma Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra goda rakstus un piemiņas balvas.

Skolēnu darbu izstādi no 25. janvāra varēs apskatīt arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Galerija

Vizuālās mākslas konkurss "Saules zīme"
Atgriezties