Seminārs skolu vadītājiem par individuālo sistēmu ietekmi uz kopējo izglītības sitēmu

2013. gada 8. februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra notika seminārs izglītības iestāžu vadītājiem „Individuālo sistēmu nozīme un ietekme uz kopējo izglītības sistēmu”. Semināru vadīja psiholoģijas doktorants, bioloģijas un ķīmijas skolotājs, ekonomists un psihoterapeits Aivis Dombrovskis.

Semināra tika aplūkota sistēma, kurā iekļaujas skolotāju, skolēnu un skolēnu vecāku individuālās sistēmas. Skolēna gadījumā tuvākās mezosistēmas ir ģimene, klase, vienaudžu grupas un reliģija, bet plašākās makrosistēmas - kultūra, paradumi, filozofija u.c.. Skolu direktoru uzmanība tika vērsta uz to, ka jaunietis tiecas iekļauties kādā no vienaudžu grupām, pat tad, ja skolotāja skatījumā tā var negatīvi ietekmēt šī jaunieša uzvedību.

A. Dombrovskis ilustrēja to, ka gan skolēni, gan skolotāji ienāk skolā ar savu „dzimtas mantojumu” - ar bagāžu, kas aptver mūsu attiecības ar saviem vecākiem un vecvecākiem, kā arī viņu savstarpējo attiecību vēsturi. Šī bagāža vistiešākajā veidā ietekmē mūsu darba kvalitāti, uztveri un attieksmes. Tika uzsvērts, ka strādājot ar skolēnu ir jāņem vērā, ka viņš ir šīs sev unikālās sistēmas daļa. Izpratne par skolēna un viņa vecāku individuālajam sistēmām, ļauj labāk saprast, kas šo skolēnu motivē un kas viņam traucē mācību procesā.

Lai arī A. Dombrovskis uzsvēra, ka tas, cik daudz no stāstītā atcerēties un pieņemt ir katra semināra apmeklētāja paša ziņā, interesantu atziņu, apgalvojumu un secinājumu bija pietiekami, lai katram liktu aizdomāties.

Atgriezties