Izglītības iestādes attīstības plānošana: Gada darba plāna izstrāde

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: S. Joma, I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

Atgriezties