Noslēdzies STEM junioriem mācību gads

Izzinot dabaszinību, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nodarbības radošā un izglītojošā vidē šajā mācību gadā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā kopumā darbojās četras STEM junioriem grupas. Gan pirmo, gan otro klašu skolēni bija sadalīti divās apakašgrupās.

No septembra līdz maijam bērni programmēja, veica aprēķinus un eksperimentus, meklēja risinājumus problēmām. Ne visu paredzēto programmu šajā mācību gadā varēja īstenot, tāpēc periodos, kad interešu izglītības pulciņu nodarbības nevarēja notikt epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, tika filmēts video cikls – “Zaļās darbnīcas”. Tapušos video iespējams noskatīties šeit.

Ar radošajām darbnīcām maija vidū noslēdzās STEM junioriem otrā mācību sezona. Dalībnieki apliecināja savas sadarbības prasmes pāros projektējot robotiņu “Miro”, kuram bija jāspēj gan kustēties, gan apstāties. Tāpat bērni demonstrēja eksperimentu veikšanas prasmes, piedaloties vulkānu izvirduma radīšanas sacensībās. Īpašu prieku sagādāja arī zāles vīriņa radīšana, jo to mazie eksperimentētāji varēja ņemt līdzi uz mājām, lai novērotu kā no iesētājām sēklām vēlāk tam izaugs zaļi mati.

STEM programmas ietvaros skolēni attīsta dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju prasmes, mācoties projektēšanu, robotiku, veicot dabaszinību eksperimetus, pildot aizraujošus matemātikas uzdevumus un mācoties videi draudzīgus paradumus Eko darbnīcās.

STEM junioriem ir Jelgavas valstspilsētas mērķprogramma 1. – 4. klašu skolēniem, kura jau otro gadu tiek īstenota ZRKAC. Nākamajā septembrī atkal tiks uzņemri 1. klases skolēni, līdz ar to bērni mācīsies STEM prasmes jau trīs klašu grupās.

 

Galerija

STEM junioriem 2021./2022.m.g. noslēgums
Atgriezties