Erasmus+ projekta "Digitāli klimatam" starptautiskās apmācības Jelgavā

No 20.-22. aprīlīm Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā norisinājās starptautiskās apmācības Erasmus+ projektā “Digitāli klimatam” Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630. Mācību mērķis bija apgūt digitālā mācību materiāla izstrādes metodoloģiju, pilnveidot zināšanas vides ilgtspējas jomā, izzināt labās prakses piemērus Lavijā un saliedēt projekta komandu turpmākajam kopdarbam. Projekta komandu veido dabaszinību skolotāji un IT speciālisti no Horvātijas, Lietuvas un Latvijas.

Projekta ietvaros kopā ar projekta partneriem no Centar Tehnike Kulture Rijeka (Horvātija ) un Siauliai Ragaine progymnasium (Lietuva) tiek izstrādāts digitālais mācību līdzeklis “Klimats un tā pārmaiņas” 6-9 gadus veciem bērniem. Mācību līdzeklis būs lielisks atbalsts skolotājiem, izglītojot skolēnus par klimata izmaiņām un to ietekmi, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu, liekot apzināties savas ikdienas rīcības sekas, rosinot dzīvot videi draudzīgāk. Tās būs 12 digitalizētas aizraujošas nodarbības, kurās bērni uzzinās dažādus faktus par klimata krīzēm pagātnē, dzīvnieku un augu pielāgojumiem to dzīvesvidei, galvenajiem gaisa un ūdens piesārņotājiem, kā arī izzinās citus videi svarīgus jautājumus. Sākot ar 2022. gada septembrī katras partnervalsts divās skolās mācību materiāls tiks pilotēts, savukārt, plašākam interesentu lokam tas būs pieejams 2023. gada maijā.

 

Galerija

Erasmus+ projekta “Digitāli klimatam” starptautiskās apmācības Jelgavā
Atgriezties