Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”

2014. gada 20. februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā devīto gadu notika Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un septīto gadu – vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”.

Šogad jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” piedalījās 33 skolēni ar 25 eksperimentiem. Vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi” – 43 skolēni ar 16 spēlēm. Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” tēma šajā gadā bija „Enerģija”.

Konkursi tiek organizēti ar nolūku sekmēt skolu jauniešos izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, popularizēt vides izglītību skolēnu vidū, sekmēt skolēnu interesi par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs, veicināt skolēnu patstāvīgo pētniecisko darbību.

Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” skolēnu darbus vērtēja kompetenta žūrija: Jelgavas pilsētas Bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bioloģijas skolotāja Baiba Balode – Lukjanska; Valsts vides dienesta, Jelgavas reģionālās vides pārvaldes, kontroles daļas vadītāja Evita Beitlere; Jelgavas pilsētas ķīmijas un  dabaszinību 10. – 12. klašu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Agnese Freiberga; biedrības „Latvijas zaļā josta” projektu direktore Ilze Liepa; Jelgavas pilsētas fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Baiba Daģe; Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas direktores vietniece un bioloģijas skolotāja Daina Birkenbauma.

Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” žūrijā darbojās: Jelgavas 2. pamatskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas fizikas skolotājs Kaspars Ļubinskis; Jelgavas pilsētas dabaszinību 1. – 6. klašu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja,  Jelgavas 4. sākumskolas dabaszinību skolotāja Ingvilda Ivanova; Jelgavas pilsētas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciāliste Solvita Lūriņa; Jelgavas 4. vidusskolas  bioloģijas skolotāja Lauma Kļaviņa; biedrības „Latvijas zaļā josta” projektu asistente Žanna Klaucāne; Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Vispārējās un profesionālas izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Gita Jēgere.

Jaukas pārsteiguma balvas konkursa dalībniekiem sarūpēja ilggadējais sadarbības partneris, biedrība „Latvijas Zaļā josta”, Valsts vides dienesta, Jelgavas reģionālā vides pārvalde un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Žūrijas komisija nolēma, ka uz jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” 2. kārtu dosies un Jelgavas pilsētu pārstāvēs, Jelgavas 3. sākumskolas 4. klases skolēns Rolands Pučeta ar eksperimentu „Vārdu ietekme uz ūdeni”. Jauno vides pētnieku foruma 2. kārta notiks Rīgā, LU Ķīmijas fakultātē 2014. gada 15. martā.

Uz  vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” 2. kārtu izvirzīta spēle „Enerģijas Twister” autori – Jelgavas 6. vidusskolas 2. klases skolēni Katrīna Borisova,  Poļina Kediča, Maksims Ivanovs, Nikita Tijušs. Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” 2. kārta notiks Rīgā, 2014. gada 25. aprīlī.

Galerija

Jauno vides pētnieku forums ”Skolēni eksperimentē” un vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”
Atgriezties