„Izglītības iestādes attīstības plānošana”

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: S. Joma, I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

Atgriezties