Brīvības stafetes

Vieta: Lielā iela
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

Atgriezties