Kā izveidot uzņēmumam atbilstošu vizuālo tēlu?

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 13. aprīlī organizēja tiešsaistes semināru “Vizuālā tēla veidošana jaunajiem uzņēmumiem”.

Domājot par uzņēmuma vizuālo tēlu, tas sevī ietver tādus elementus kā: logo, krāsu palete, burtveidols un dažādi citi grafiskie elementi. Veiksmīgi izveidots vizuālais tēls veicina atpazīstamību, palīdz atšķirties no konkurentiem, rada pieredzējuša un profesionāla uzņēmuma iespaidu. Lai nonāktu līdz konkrētam tēlam, ir jāapzinās sava uzņēmuma specifika, to, kādi ir konkurenti. Tas ļauj saprast savu unikalitāti un atbilstoši tam veidot konkrētus vizuālos elementus.

Nonākt pie logo izveides, krāsu paletes un burtveidola var palīdzēt radošu kolāžu veidošana. Smelties iedvesmu var dažādās gatavās ilustrācijās, attēlos, krāsās, kas ir pieejamas gan digitālā formātā, gan klasiski, izmantojot dažādus izgriezumus no avīzēm un žurnāliem. Ir pieejamas arī vairākas tiešsaistes platformas, kur to ērti var darīt digitāli, piemēram, www.befunky.com, www.fotoram.io/collage/, www.crello.com un citas. Šāda iedvesmas kolāža noderēs arī gadījumos, ja logo izstrādi plānojat uzticēt profesionālim, jo tā palīdzēs labāk saprast, kādu noskaņu, emocijas un tēlu vēlaties nodot ar tā starpniecību.

Redze ir viena no maņām, ar kurām uztveram pasauli, tāpēc ir svarīgi, kādos toņos izvēlēsimies veidot uzņēmuma tēlu. Ir jāspēj rast harmoniju gan starp atbilstošu krāsu izvēli, ņemot vērā pārstāvēto nišu, paša uzņēmuma stilu – spilgti toņi vai ne tik uzkrītoši, kā arī pārdomājot izvēlētās krāsas nozīmi. Tāpat, veidojot krāsu paleti, ieteicams izvēlēties 3 līdz 5 krāsas, kas savā starpā harmoniski mijiedarbojas, lai kopējais iespaids nebūtu pārāk raibs un nenovērstu uzmanību no būtiskā. Ņemot par pamatu iepriekš izveidoto kolāžu, arī krāsu toņus iespējams miksēt no tajā iekļautajiem attēliem. Tiešsaistes platformas krāsu paletes veidošanai no attēla var izmantot – https://color.adobe.com/create/image, https://icolorpalette.com/color-palette-from-images, kā arī citus resursus.

Vizuālā tēla nostiprināšanai var izmantot arī grafiskos elementus. Grafiskie un citi elementi palīdz tematiski sasaistīt un veidot vienotu uzņēmuma tēlu. Tie var būt kādi fragmenti vai detaļas no logotipa, kādas ģeometriskas līnijas, noteiktas uzņēmuma krāsas, kas papildina un nostiprina vizuālo tēlu, rada uzņēma noskaņu.

Domājot par teksta vizuālo noformējumu un burtveidolu, tam jābūt gan vizuāli pievilcīgam, gan arī salasāmam, kā arī jādomā, lai tas saskanētu ar izvēlēto krāsu paleti. Lai notestētu, vai izvēlētais fonts būs viegli salasāms, var izmantot formulu Il1 (i – mazais, L – lielais un cipars 1). Vajadzētu izvēlēties vismaz divus, maksimums trīs burtveidolus, kas ir savstarpējo kontrastējoši, bet tanī pat laikā nav arī izteiktā disonansē. Tos var izmantot pēc vajadzības – līdzīgi kā tas tekstā ir ar virsrakstu un apakšvirsrakstu. Tiešsaistes platformas fontu ieguvei iespējams izmantot – https://www.dafont.com/, https://www.fontspace.com/ un citas.

Vizuālais tēls nav konstants lielums, tāpēc tas, kas šķiet atbilstošs, uzsākot savu biznesu, var mainīties, uzņēmumam augot un attīstoties. Ir dabiski, ka uzņēmuma vizuālais tēls mainās līdzi uzņēmumam.

Semināra prezentācija pieejama šeit:

 

 

 

 

Atgriezties