Projekta partneri tiekas trešajā sanāksmē

2022. gada 12. un 13. aprīlī Nordplus projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” (Nr. NPAD-2021/10011) partneri tikās Šauļu pašvaldības izglītības centrā (Lietuva) trešajā projekta partneru sanāksmē. Kopš 2021. gada oktobra, kad partneri vienojās par materiālā iekļaujamajām tēmām, partneri ir strādājuši pie materiāla izstrādes un partneru tikšanās bija ļoti svarīga, lai iepazītos ar katra partnera izstrādātajām daļām un nodrošinātu izstrādātā materiāla atbilstību partnerorganizāciju vajadzībām,  kā arī vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai materiāls būtu gatavs izmantošanai pieaugušo izglītotāju apmācības vajadzībām.

Pirmajā tikšanās dienā partneri prezentēja materiālu un izvērtēja to atbilstoši kvalitātes kritērijiem, lai panāktu vienotu pieeju. Tā kā viena no tēmām, kas ir iekļauta materiālā un tiks apspriesta ar pieaugušo mērķa grupām, ir par pārtiku – sezonālo produktu izmantošanu, pārtikas pārmērīgu patēriņu un pārtikas atkritumu radīšanu,  pēcpusdienā dalībniekiem bija iespēja piedalīties  seminārā "Varavīksne manā šķīvī” un apgūt praktiskus padomus par ilgtspējīgu un veselīgu uzturu. Dienas noslēgumā partneri apsprieda idejas par materiālu aprobēšanas procesu, kas paredzēts 2022. gada rudenī.

Otrajā dienā dalībnieki uzzināja par Šauļu pilsētas pašvaldības pieredzi vides izglītībā kā labās prakses piemēriem un āra nodarbību organizēšanu pieaugušo mērķa grupām. Šauļu Jauno dabaspētnieku centrā dalībnieki uzzināja, kā mīlestība pret dabu, atbildība par savu rīcību tiek mācīta jau no bērnības. Vissvarīgākā doma, kuru nevajadzētu pazaudēt visa mūsu dzīves laikā, ir dzīvot harmonijā ar vidi, nevis to iznīcināt.

 

Galerija

Projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” partneri tiekas trešajā sanāksmē
Atgriezties