Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”

2013. gada 22. februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā 8. gadu notika jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un 6. gadu vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”.

Šogad jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” piedalījās 9 darbi, kurus izstrādājuši 12 skolēni. Vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi” - 7 spēles, kuras izstrādājuši 13 skolēni.

Šī gada vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” tēma ir „Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas”.

Konkursi tiek organizēti ar nolūku pēc iespējas vairāk rosināt skolēnu interesi par vidi un popularizēt skolēnu pētniecisko darbību, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu Jelgavā sākot ar sākumskolas un pamatskolas klasēm.

Lai sniegtu skolēniem priekšstatu un jaunas zināšanas par eksperimentu veidiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja - D.sc.ing. Sandra Muižniece - Brasava un Informāciju tehnoloģiju fakultātes Vadības sistēmu katedras vieslektore - docente Ilga Gedrovica pastāstīja par saviem radošajiem eksperimentiem vides pētnieku foruma un vides izziņas spēļu konkursa dalībniekiem un demonstrēja eksperimentu „Eļļas ziedi”. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes studiju programmas „Būvniecība” studente Evelīna Strupule demonstrēja eksperimentu „Viedā koksne”.

Konkursa gaitā skolēni varēja veidot savus „Eļļas ziedus” un pārbaudīt koksnes blīvumu eksperimentā „Viedā koksne”.

Skolēnu eksperimentus vērtēja kompetenta žūrija: Jelgavas pilsētas fizikas metodiskās apvienības vadītāja Baiba Daģe, Jelgavas pilsētas ķīmijas un dabaszinības metodiskās apvienības vadītāja Irina Timofejeva, Jelgavas pilsētas bioloģijas metodiskās apvienības vadītāja Baiba Balode - Lukjanska, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente, tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja - D.sc.ing. Sandra Muižniece - Brasava un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Dace Pētersone - Gūtmane.

Žūrijas komisija nolēma, ka Jelgavas 6. vidusskolas 8. klases skolēnu Aiguļas Ibragimovas, Diānas Žogotas darbs „Pārstrādāts papīrs mājās” un Jelgavas 6. vidusskolas 7. klases skolēnu Annas Ševčenko, Jekaterinas Vogolenokas darbs „Kā mēs ieguvām saulespuķu eļļu?” izvirzāmi 2. kārtas forumam, kas notiks Rīgā LU Ķīmijas fakultātē 2013. gada 16. martā.

Labākās jauno vides izziņu spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” spēles: „Ga Na Pa” (autors Edijs Kristaps, Jelgavas 3. pamatskola) un „Dabas kubs” (autores - Elīza Anna Vilaua, Elizabete Caune, Linda Siliņa, Jelgavas 4. pamatskola), izvirzītas konkursa 2. kārtai, kas notiks 2013. gada 19. aprīlī Rīgā.

Balvas konkursa dalībniekiem sarūpēja ilggadējais sadarbības partneris biedrība „Latvijas Zaļā josta”.

Galerija

Jauno vides pētnieku forums un vides izziņas spēļu konkurss
Atgriezties