Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)"
Vieta: Svētes iela 33
Atgriezties