Latviešu valodas ikdienas saziņas minimums (bez priekšzināšanām)
Vieta: Svētes iela 33
Atgriezties