Baumošana, aprunāšana un cita sarežģīta uzvedība

17. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) cikla “Gudro vecāku skola” ietvaros tiešsaistē organizēja bezmaksas semināru “Baumošana, aprunāšana un cita sarežģīta uzvedība”. To vadīja lektore Līga Bērziņa, www.uzvediba.lv vadītāja.

Lektore sākumā skaidroja gan baumošanas biežākās izpausmes – aprunāšanu aiz muguras, divkosību, privātas informācijas un noslēpumu atklāšanu, apzināti sagrozītu vai noklusētu informāciju, gan iemeslus, kāpēc cilvēki baumo. Daži no biežāk izplatītajiem iemesliem ir – baumot ir vieglāk nekā pildīt sarežģītus pienākumus, ir patīkami apspriest citu cilvēku paradumus, izvēles nevis domāt par savām kļūdām un to atzīšanu.

Cilvēks ir sociāla būtne un savu identitāti veidojam mazās grupā, tāpēc ir svarīgi zināt savu vietu grupā. Grupas ir mainīgs lielums un mainoties sākotnējam mērķis, mainās arī struktūra un lomas tajā. Problēmas rodas, ja nezinām, kā veselīgā veidā nodrošināt savu statusu.

Baumošana notiek vairākos līmeņos, jo ir kāds, kas izplata baumas – izdomā kādu informāciju vai rada šaubas par kādu personu, ir kāds, kas šo informāciju izplata tālāk, bieži vien pieliekot klāt kādas detaļas. Noslēdzošajā līmenī informācija tiek nodota “upurim” ar tekstu – zinu, ko citi par tevi saka?

Baumošana tiek klasificēta kā vardarbības forma, kur klasiski darbojas divi personāži – upuris un varmāka. Bieži vien varmāka mēģina sevi attaisnot savu rīcību vai pat veidot atsevišķu grupu savas rīcības atbalstam. Izplatīti un raksturīgi varmākam ir :

 • nevajadzīgu noteikumu un limitu uzstādīšana
 • citu vainošana visās nelaimēs
 • citu rīcības kritizēšana
 • kauna un vaina lietošana, lai pazemotu citus
 • drāmu un konfliktu provocēšana
 • neelastīgas un autoritatīvas pozīcijas ieņemšana

Attieksme pret baumošanu sākas jau ģimenē, kad bērni vēro vecāku uzvedību. Tāpēc ir vērts apdomāt, kādu priekšzīmi kaut reizēm neapzināti, bet rādām. Daži no kontroles jautājumiem, par kuriem ir vērts padomāt:

 • Vai bērns nav dzirdējis, kā jūs runājiet par draugiem vai vecākiem aiz muguras, bet viņu klātbūtnē izturaties mīļi?
 • Vai bērns nav redzējis, kā jūs pieprasāt vienu uzvedību, bet paši darāt ko citu?
 • Vai turat bērnam dotos solījumus?
 • Vai esat godīgs un atklāts?
 • Vai neveidojiet mākslīgu autoritāti bērna acīs?
 • Kas notiek ar kļūdīšanās kultūru ģimenē?

Šie jautājumi palīdz bērnam saprast, kā mēs veidojam savu statusu grupā. Drošā vidē, kur atklāti tiek runāts par kļūdām un valda godīga, iejūtīga attieksme, bērns jutīsies droši, iemācīsies, ka problēmsituācijas iespējams izrunāt un atrisināt, atklāti par tām stāstot un rodot kopīgu atbildi. Tas nākotnē nodrošinās to, ka bērns nākotnē nebūs tik viegli ietekmējams, atkarīgs no citu viedokļa, jo būs iemācījies adekvāti pieņemt lēmumus un rast izeju, ja ir kādas problēmas.

“Gudro vecāku skolas” semināru ieraksti visiem interesentiem ir pieejami www.zrkac.lv sadaļā Vecākiem/Resursi. Semināru cikls tiek īstenots projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

 

Atgriezties