Noslēgušies kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”

2014. gada 8. februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursu „ Pagarinātās dienas grupas darba organizācija” noslēguma nodarbība.

Skolēni pēc intensīva mācību darba skolā pavada nozīmīgu dienas daļu. Lai lietderīgi un mērķtiecīgi plānotu skolēnu brīvo laiku, iesaistītu dažādās praktiskās aktivitātēs, tika organizēti kursi pagarinātas dienas grupas pedagogiem. Kursu programma plānota un organizēta, lai pedagogi papildinātu zināšanas un prasmes par skolēnu patstāvīgās mācīšanās stratēģijām, skolēnu vecumposma attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiskajām likumsakarībām. Pagarinātās dienas grupas pedagogi Valdorfpedagoģes Ievas Daknes vadībā apguva sadarbības modeļus ar skolēnu vecākiem, atbalsta personālu, lai izprastu skolēnu uzvedību, saskarsmi, mācīšanās stilus. Montesori pedagoģes Ievas Liepiņas vadībā pedagogi apguva Montesori pedagoģijas apmācības elementus, kas palīdz skolēniem izprast matemātiskās likumsakarības un attīsta valodu. Pedagogus ar normatīvajiem dokumentiem, kas regulē pedagogu darbību pagarinātās dienas grupā un darba organizāciju Daugavpils Saskaņas pamatskolā iepazīstināja lektore Dace Plociņa. Jelgavas 4. sākumskolas pedagoģes - praktiķes Ira Rozīte un Kaiva Medaine iepazīstināja ar dažādām praktiskām darba metodēm skolēnu brīvā laika organizēšanai pagarinātajā dienas grupā. Programmas laikā pedagogi veidoja dažādus praktiskus materiālus, kurus var izmantot skolēnu radošajai attīstībai.

Pedagogi savas zināšanas papildināja pie: Daces Plociņas mg. paed., Montesori pedagoģes Ievas Liepiņas, Valdorfpedagoģes Ievas Daknes, mg. paed Kaivas Medaines un mg. paed Iras Rozītes.

Galerija

Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”
Atgriezties