Mācību jomu vadītāju sanāksme par vizītēm skolās "Skolēnu aktīvā darbība mācību stundā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji

Atgriezties