Kā bērnam palīdzēt pārvarēt trauksmi un kontrolēt savu agresiju?

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs vecākiem un skolotājiem 8. februārī organizēja bezmaksas tiešsaistes semināru “Agresijas un trauksmes mehānismi pirmsskolā un sākumskolā”. Seminārs notika cikla “Gudro vecāku skola” ietvaros, un interesenti “Zoom” platformā kopā ar lektori Līgu Bērziņu no uzvediba.lv kopīgi diskutēja par izplatītākajām problēmām un risinājumiem.

Agresijas un trauksmes izpausmes lielā mērā ir saistītas ar kontroles spēju. Bērnam būtu jāspēj kontrolēt emocijas - gan pozitīvas, lai, izrādot prieku, nemestos apskaut svešinieku, gan negatīvas, piemēram, dusmās nesistu un nekliegtu uz citiem. Arī spēja pārvaldīt savas darbības, impulsus ir būtiska. Ir svarīgi, ka bērns spēj apstāties un padomāt pirms runāšanas vai kādas darbības veikšanas, piemēram, nevis vienkārši atņemt otram mantu, bet palūgt, lai iedod. Spēja koncentrēties aktivitātēm un nenovērsties ārēju kairinājumu mirkļos nozīmē, ka bērns spēj noturēt uzmanību.

Skatoties uz kontroli caur šiem elementiem, bērns iegūst pārliecību, ka ir lietas, ko viņš spēj ietekmēt. Pārliecinātība un skaidrības, kā arī sajūta, ka ir lietas, ko var ietekmēt, mazina trauksmes un agresijas izpausmes.

Tiešsaistes nodarbībā bija praktiski ieteikumi trauksmes un agresijas mazināšanai, kopīga diskusija par vienotu prasību nozīmi, domājot gan par vecāku, gan skolu pārstāvju iesaisti, kā arī iespēja uzdot jautājumus.

Atgādinām, ka notikušo semināru un lekciju videoierakstus varat atrast ZRKAC mājas lapas sadaļā Vecākiem/Resursi.

Semināru cikls “Gudro vecāku skola” īstenots projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties