Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsadzības jomā” 2. nodarbība

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Mērķauditorija: pedagogi, tehniskie darbinieki

Atgriezties