16. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

2013. gada 8. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika 16. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencē tika pieteikti 69 darbi 20 sekcijās, no Jelgavas Valsts ģimnāzijas - 31 darbs, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas - 19 darbi, Jelgavas 1. ģimnāzijas - 8 darbi, Jelgavas 4. vidusskolas - 4 darbi, Jelgavas 5. vidusskolas - 2 darbi, Jelgavas 6. vidusskolas - 3 darbi, Jelgavas Vakara(maiņu) vidusskolas - 1 darbs un Jelgavas Mūzikas vidusskolas - 1 darbs.

Šogad konference sākās ar skolēnu darbu prezentāciju sekcijās. Skolēni prezentēja 21 darbu humanitāro zinātņu cikla sekcijās, 17 darbus sociālo zinātņu sekcijās un 31 darbu dabaszinātņu cikla sekcijās.

Vislielākā darbu pārstāvniecība bija ekonomikas un zemes zinātnes sekcijā - 10 darbi, kulturoloģijas un mākslas zinātnes sekcijā - 9 darbi, veselības zinātnes sekcijā - 6 darbi. Šogad dabaszinātņu ciklā jauna sekcija - inženierzinātnes, kurā tika pārstāvēti 4 darbi.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 50 eksperti - Jelgavas pilsētas pedagogi, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēji, Jelgavas pašvaldības iestāžu speciālisti un privātuzņēmēji.

Konferences dienā 12 ekspertu komisijās žūrija izvērtēja darbus un skolēnu darbu prezentācijas. Labākie 39 darbi tika izvirzīti dalībai Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Zemgales Plānošanas reģionu norisināsies 21. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Konferences svinīgo noslēgumu atklāja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska, skolēnus uzrunāja ar sasniegtajiem panākumiem sveica Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, izglītības un kultūras jautājumu programmā Aigars Rublis un Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Muzikālu sveicienu ar laba vēlējumiem skolēniem un pedagogiem sniedza grupa „Tirkizband”.

Panākumus turpmākajā zinātniskajā darbībā un Zemgales reģionālajā konferencē vēlēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja Jelgavas pilsētas Skolēnu dome un simpātijas balvu piešķīra diviem darbiem:

   • Jelgavas 4. vidusskolas skolniecēm Annijai Samuļonei un Martai Strautiņai par darbu „Izklaides vieta pusaudžiem Jelgavas pilsētā kā sabiedrības integrācijas iespēja”,

   • Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēniem Elvim Barkauskim un Romānam Galaiko par darbu „Skolēnu mācību ekskursijas uz Jelgavas uzņēmumiem kā mācību darba forma”.

Galerija

16. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Atgriezties