Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme „Skolēnu aktīvā darbība mācību procesā”

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: L. Vēvere, E. Lukjanska

Mērķauditorija: Jelgavas 4., 5. un Tehnoloģiju vidusskolas pedagogi

Atgriezties