Darba sanāksme ,,Iekļaujošas izglītības nodrošināšana izglītības iestādē”

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: T. Aleksandrova, L. Vilcāne, L. Gutnika, I. Vanaga

Mērķauditorija: direktora vietnieki izglītības jomā un atbildīgie par atbalsta komandas darbu skolā

Atgriezties