Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme „Skolēnu aktīvā darbība mācību procesā”

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: K. Romanovska

Mērķauditorija: Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas 4. sākumskolas pedagogi

Atgriezties