Sanāksme par latviešu valodas olimpiādes organizēšanu un norisi 8.-9. un 11.-12. klasēm

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Mērķauditorija: skolu atbildīgie pedagogi

Atgriezties