ESF projekta Nr. 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: T. Aleksandrova

Mērķauditorija: projekta koordinatori izglītības iestādēs

Atgriezties