Dārza dizains un ierīkošana (tiešsaistē)

Mācību procesa norise

Mācības notiek attālināti - tiešsaistes režīmā.  

Mācību ilgums – 60 mācību stundas (4 mēneši).

1 nodarbība – 4 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 10 - 12 izglītojamajiem 1 reizi nedēļā pirmdienās no plkst. 17.30 - 20.30.

Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Tēmu apguvē tiek izmantoti foto un video materiāli. Sezonas laikā paredzēta ekskursija uz daiļdārziem un stādu audzētavām. Iespēja kursu laikā izstrādāt savu individuālu dārza projekta skici un saņemt pasniedzēja konsultācijas individuālos dārza apstādījumu veidošanas jautājumos.

Kursu laikā paredzētas divas klātienes konsultācijas, kurās tiek saskaņotas dārza plānojuma skices.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 183.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties