Sanāksme par fizikas olimpiādes organizēšanu un norisi

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: izglītības iestādes atbildīgie pedagogi 

Atgriezties