Līderības prasmju meistarklases jauniešiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvā apgūt piecas līderības prasmes. Pirmā iespaida, mērķu, pašizziņas, radošuma un drosmes meistarklases notiks klātienē, “zaļajā režīmā” divas reizes mēnesī – pirmdienās
plkst. 16:00 bez dalības maksas. 24. un 31. janvārī pl. 16:00 notiks “Pirmā iespaida meistarklase”. Pirmo iespaidu var atstāt tikai vienreiz! Kas jāzina, lai atstātu labu pirmo iespaidu? Kas ir līderis? Kādas prasmes piemīt līderim?

Apmeklējot visas meistarklases, jaunieši saņems apliecību par 40 stundu līderības kursu. Ir augstskolas, kas to novērtē, tāpēc šī varētu būt laba iespēja un apņemšanās Jaunajā gadā. Pieteikšanās līdz 20. janvārim šeit. Vairāk informācijas rakstot liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63012163.

Mūsdienās līderība vairs nav tikai vadītājam nepieciešama prasme, bet  gan personības iezīme, kura vajadzīga ikvienam jaunietim, lai iekļautos un konkurētu 21. gadsimtā. 21. gadsimta izaicinājumi – tehnoloģiju attīstība, globalizācija, informācijas pārbagātība, vides problēmas – prasa no jauniešiem būt domājošiem, aktīviem un sociāli atbildīgiem.

Programmas mērķis ir pilnveidot jauniešu līderības prasmes, attīstot spēju uzņemties atbildību par savas personības izaugsmi un dzīvi kopumā, kļūstot par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni.

Atgriezties