Mācību jomu vadītāju mācību pusgada izvērtējuma sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji

Atgriezties