Personalizētas mācības valsts, pašvaldību darbiniekiem - Kā neizdegt kā darbiniekam, stresa vadības praktikums
Atgriezties