Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvā  tiešsaistes kursus “Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga” (6 st.) 29. novembrī pl. 14.00 – 18.30.

Programma sniedz izpratni par labizjūtu kā vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas sekmē pozitīvas un savstarpēji atbalstošas pedagogu, skolēnu un vecāku attiecības izglītības vidē. Programmas apguves gaitā pedagogi apgūst efektīvus paņēmienus un stratēģijas labizjūtas veicināšanai, personības un profesionālās izdegšanas profilaksei. Pasniedzēja - Iveta Aunīte, Mag. Psych., praktiskā psiholoģe.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Maksa - 18.00 EUR

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/1b4v

Atgriezties