Seminārs “Sociālās uzņēmējdarbības kompass”

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju 26. oktobrī organizēja tiešsaistes semināru par sociālo uzņēmējdarbību “Sociālās uzņēmējdarbības kompass”, kas, kā uzsvēra pasākuma vadītāja, ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, ir tikai pirmais, kurā jaunie sociālie uzņēmēji tiks aicināti dalīties ar pieredzi. Šajos pasākumos plānots kopīgi sekot aktualitātēm sociālās uzņēmējdarbības jomā, lai uzņēmēji būtu zinoši, informēti, kā arī sniegta motivācija sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.

Pasākuma pirmajā daļā Regita Zeiļa – Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) direktore sniedza nelielu ieskatu sociālās uzņēmējdarbības būtībā – biznesā, kura mērķis nav gūt maksimālu peļņu, bet risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. Viņa iepazīstināja dalībniekus ar to, kādi mērķi uzskatāmi par sociāliem, kādi kritēriji jāievēro, kam jāpievērš uzmanība sociālo uzņēmuma likuma kontekstā.

Kopumā skatoties, Latvijā procentuāli lielākā daļa sociālo uzņēmumu darbojas izglītības jomā, risina sociālas problēmas ar darba integrācijas palīdzību vai pārstāv sporta, veselības veicināšanas, medicīnas nozari.

LSUA direktore iepazīstināja arī asociācijas informācijas sadaļu – sua.lv/resursi un sua.lv/resursi/pasvaldibam, lai atrastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību un iegūtu noderīgus materiālus. R. Zeiļa aicināja dalībniekus uzdot jautājumus asociācijai, kas ir gatava palīdzēt ar padomu un atbalstīt topošos sociālos uzņēmējus.

Semināra otrajā daļā savā pieredzē dalījās divi sociālie uzņēmēji – Annika Andersone – deju pedagoģe, horeogrāfe, SIA “BenefitPro” dibinātāja un Endijs Rožkalns – mūzikas pedagogs, biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” un SIA “BJMK” dibinātājs.

Annika Andersone par savu sociālo uzņēmumu un pieredzi stāsta: “BenefitPRO ir vieta, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam, kas dejo ir iespēja rast prieku, radoši izpausties, fiziski un garīgi attīstīties, atklāt sevī jaunas spējas un talantus, mācīties sadarboties un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku. Ieguvums sabiedrībai ir gan bērnu un jauniešu kvalitatīvi pavadītais laiks, gan uzlabojas viņu fiziskās un garīgās veselības rādītāji, notiek savstarpēja mijiedarbība, jo dejotāji ir dažāda vecuma. Šis sociālā uzņēmuma statuss dod iespēju sasniegt augstākus mērķus, jo šobrīd strādājam pie tā, lai kļūtu par akreditētu skolu un varētu sniegt arī atzītu izglītību.” Uzņēmēja pauda gandarījumu par panākumiem, kurus viņas vadībā sasniedzis kolektīvs, kurš ir viens no vadošajiem mūsdienu deju pasaulē ne tikai Latvijā, bet pazīstams un atzīts starptautiskā līmenī, kam pamats ir likts, ļoti nopietni izvērtējot uzņēmuma darbības pamatus un attīstības vīziju.

Endija Rožkalna darbības lauks ir līdzīgs, jo arī ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem, piedāvājot viņiem nopietnu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. “Vispirms 2004. gadā ar mērķi bērnos un jauniešos radīt interesi par mūziku, dot iespēju būt aktīviem un neatkarīgi no sociālās situācijas, darboties mūzikas jomā tapa biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) ”. Veidojot biedrību man bija svarīgi lai bērnu un jauniešu izaugsme un attīstība notiktu ne tikai caur mūziku, bet arī veidojot apstākļus un pasākumus, kas ir draudzīgi to pilnvērtīgai attīstībai un sevis kā sabiedrībai piederīgu locekļu apzināšanai. Gribējām darīt vēl vairāk un 2008. gadā saglabājot mūsu vērtības tapa SIA “BJMK”. Radījām mācību programmu, kas ilgst 5 gadus paralēli pamatizglītībai un noslēgumā audzēkņi saņem diplomu arī diplomu. Neesam apstājušies un Tērvetē ir tapis namiņš kā vēl viena mūsu aktivitāšu vieta. Tas ir aprīkots ar saules paneļiem, jo mums ir svarīgs arī šobrīd tik aktuālais zaļais virziens. Galvenais ir darboties, jo trakajiem pieder pasaule!” savā pieredzē dalās E. Rožkalns. Uzņēmējs informēja arī par uzņēmuma plānu tuvākajam gadam- izveidot mūzikas inovāciju centru, kas kļūs par jaunu tūrisma, kultūras un izglītības centru.

Pasākuma vadītāja pauda gandarījumu par abu uzņēmumu mērķtiecīgo ceļu, kurš uzsākts kā sociālās uzņēmējdarbības pārstāvjiem un to, ka abi uzņēmumi ne tikai pārdomāti attīsta savu darbību, bet ir ieplānojuši nopietni darboties arī metodikas jomā, lai palīdzētu citiem uzņēmumiem izmantot viņu profesionālo pieredzi.

 

Palielināt: SU_Jelgava_26.10.2021

 

Atgriezties