Pieaugušā sarunas ar pusaudzi

25. un 26. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) cikla “Gudro vecāku skola” ietvaros tiešsaistē organizēja bezmaksas semināru “Pieaugušā sarunas ar  pusaudzi: pārmaiņas motivējošas un cieņpilnas attiecības veicinošas”. To vadīja lektore Līga Bērziņa, www.uzvediba.lv vadītāja.

Lektore kopā ar pasākuma dalībniekiem diskutēja par to, kādi ir labas sarunas priekšnosacījumi. Kopīgi daloties pieredzē, semināra apmeklētājiem bija iespēja izteikt savus novērojumus, atziņas, un viena no tām: saruna nav tikai vārdu apmaiņa, laba saruna – tas ir kā ceļojums. Sarunas laikā tiek kaut kas radīts, un tas atkarībā no iesaistīto pušu ieņemtās pozīcijas var būt gan ar plus, gan mīnus zīmi.

Jauniešiem ir savas jūtas, viedoklis un emocijas, tāpēc sarunājoties nedrīkstētu to ignorēt un noliegt, lietojot tādas frāzes kā:

  • tu atkal reaģē pārāk asi;
  • tu nemaz tā nejūties;
  • kāds garastāvoklis tavā vecumā;
  • saņemies un izdari;
  • tev nav iemesla tā justies;
  • kāpēc tu visu vienmēr pārspīlē.

Svarīga ir savstarpējā cieņa. Pēc ilgāka laika mēs aizmirsīsim, par ko bijusi saruna, taču atcerēsimies, kā otrs lika justies. Tāpēc, pirms izdarīt secinājumus un izteikt kādas piezīmes, ir svarīgi uzklausīt. Arī klausīšanās notiek trīs līmeņos, tajā izpaužas trīs komponenti – ko es domāju par sevi, par otru un par sarunas priekšmetu.

Iespējams, ka pusaudzis vēlas tikai tapt uzklausīts, tāpēc, pirms piedāvāt problēmas risinājumu vai sniegt padomu, var pajautāt – vai es varu tev kā palīdzēt vai tu pats tiksi galā ar šo situāciju? Ja jaunietis vēlas vecāku vai cita pieaugušā iesaisti, tad var precizēt, ko tieši viņš sagaida, tāpēc noteikti būtu jāuzdod jautājums “Kā es tev varētu palīdzēt?”. Var uzdot arī citus tiešus jautājumus, kas atklāj vairāk informācijas par konkrēto situāciju. Reizēm, ja emocijas traucē racionāli izrunāt lietas, labāk ir nedaudz nogaidīt, ļaujot izpaust emocijas, un tad atgriezties vai sākt sarunu no jauna.

Sarunāšanās prasmes var un vajag uzlabot, līdzīgi kā citas sociālās prasmes, jo savstarpējā mijiedarbībā savu reizi kļūdas pieļāvis katrs no mums.

Semināra apmeklētāji aktīvi iesaistījās kopējā diskusijā, stāstot par savu pieredzi, uzdodot jautājumus un runājot par problēmsituācijām un potenciālajiem risinājumiem, kopā ar lektori Līgu Bērziņu paskatoties uz katru situāciju no vairākiem aspektiem, lai gūtu atziņas, kā praktizēt uzvedību un sarunāties, lai viens otru celtu, nevis gremdētu.

Lektores ieteiktā grāmata - "Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu"

“Gudro vecāku skolas” semināru ieraksti visiem interesentiem ir pieejami www.zrkac.lv sadaļā Vecākiem/Resursi. Semināru cikls tiek īstenots projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties