Vizuālā tēla veidošana jaunajiem uzņēmumiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 21. oktobrī  organizēja tiešsaistes semināru “Vizuālā tēla veidošana jaunajiem uzņēmumiem”. Semināru vadīja ZRKAC Uzņēmējdarbības nodaļas galvenā speciāliste Gundega Fedotova.

Uzņēmuma vizuālais tēls – ar ko sākt?

Lai sāktu veidot uzņēmuma vizuālo tēlu, vispirms ir jāizvērtē uzņēmuma profils un jāveic tirgus izpēte. Tas ir svarīgi, jo ļauj apzināties, kāds ir uzņēmums un kādi ir konkurenti. Tādējādi izkristalizējas uzņēma specifika – ar ko viens uzņēmums atšķiras no cita, kāda ir uzņēmuma unikalitāte, un dizains tiek veidots atbilstoši tam. Nākamais solis – ietērpt vizuālā noformējumā, piemeklēt atbilstošus un konkrētus vizuālās identitātes elementus kā, piemēram, logo, krāsas, grafiskos elementus, burtveidolu.

Iedvesmas avoti

Viens no variantiem, kā tikt līdz uzņēmuma logo, krāsu paletei un burtveidolam, ir veidot kolāžas digitālā formātā vai klasiski, no avīžu un žurnālu izgriezumiem. Ir pieejamas arī vairākas tiešsaistes platformas, kur to ērti var darīt, piemēram, www.befunky.com, www.fotoram.io/collage/, www.crello.com un citas. Gatavā kolāža atvieglos logotipa krāsu, burtveidola, kā arī citu grafisko elementu izvēli.

Krāsu palete

Nav noslēpums, ka redze ir viens no svarīgākajiem uztveres kanāliem, un tieši šī iemesla dēļ krāsu izvēle ir būtiska gan ikdienā, gan uzņēmējdarbībā. Atbilstoši iepriekš veiktajai analīzei par to, kādu uzņēmumu veidot vizuāli, lai tas atbilstu profilam un atšķirtos no konkurentiem, nākamais būtu saprast, cik krāsainiem būt. Varbūt izvēlēties košas un spilgtas krāsas, taču iespējams, ka tas var būt arī kas ne tik uzkrītošs. Tāpat jādomā arī par katras krāsas nozīmi, jo rietumu pasaulē kāda krāsa var nozīmēt kaut ko pavisam atšķirīgu nekā austrumu kultūrā. Lai kurš variants liktos atbilstošs nozarei, produktam/pakalpojumam un uzņēmuma sejai, veidojot krāsu paleti, ieteicams izvēlēties 3 līdz 5 krāsas, kas savā starpā harmoniski mijiedarbojas.

Logotips un citi elementi

Kā zināms, logotips ir uzņēmuma atpazīstamības zīme, kas piesaista pircēju uzmanību. Tas var būt gan kaut kas abstrakts, gan uzņēmuma nosaukuma stilizēta versija. Ja no gatavotās kolāžas neraisās idejas logotipam, tad var veidot arī asociatīvu karti ar vārdiem, kas raksturo uzņēmumu, tā profilu un darbības jomu. No visiem vārdiem vēlams atlasīt trīs līdz piecus, kuriem veidot asociācijas ar attēlu palīdzību, tādējādi saliekot kopā ideju (vārdu) ar to raksturojošu attēlu.

Grafiskie un citi elementi palīdz tematiski sasaistīt un veidot vienotu uzņēmuma tēlu. Tie var būt kādi fragmenti vai detaļas no logotipa, kādas ģeometriskas līnijas, noteiktas uzņēmuma krāsas, kas papildina un nostiprina vizuālo tēlu, rada uzņēma noskaņu.

Burtveidols

Burtveidols ir burtu īpašais dizains, kam raksturīgs sava forma, slīpums un biezums. Fonti ir tie, kas veido burtveidolu, piemēram, Times New Roman Regular, savukārt Times New Roman ir saistīto fontu saimes kolektīvais nosaukums. Izvēloties burtveidolu, ir jādomā ne tikai par to, lai tas būtu vizuāli patīkams un atbilstu uzņēmuma unikalitātei, bet arī būtu izlasāms.

Lai notestētu, vai izvēlētais fonts būs viegli salasāms, kā arī to, vai simboli būs viegli atšķirami, var izmantot formulu Il1 (I – lielais, l – mazais un cipars 1), izvēloties divus vai trīs burtveidolus un fontus, kur tie ir hierarhiski sadalīti pēc svarīguma, līdzīgi kā virsraksts, apakšvirsraksts utt.

Vizuālais identitātes ceļvedis un nebeidzami eksperimenti

Lai būtu vieglāk orientēties, var izveidot vizuālās identitātes ceļvedi, kurā iekļauts uzņēmuma logo, grafiskie, vizuālie elementi un simboli, kas veido uzņēma vizuālo tēlu un atpazīstamību. Šis vizuālais tēls kļūst par koptēlu, kas pārtop noteiktā asociācijā potenciālo pircēju prātos, dzirdot un redzot informāciju par uzņēmumu. Tas vizuālais tēls, kas šodien šķiet uzņēmumam atbilstošs, laika gaitā var mainīties, un tas ir dabiski. Uzņēmums mainās un attīstās, tāpēc arī vizuālo tēlu ieteicams mainīt un uzlabot.

Semināra prezentācija pieejama zemāk:

Palielināt: VT veidošana

Lejupielādējama darba burtnīca: ŠEIT (pieejams 1. mēnesi)

 

Atgriezties