Vērtēšanas principi sākumskolā
Vieta: Tiešsaistē

20. oktobrī  plkst. 15:15 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs organizē attālinātos kursus 1. – 3. klašu pedagogiem  “Vērtēšanas principi sākumskolā”.

Kursu laikā pedagogiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par skolēnu mācību snieguma vērtējuma apguves līmeņiem, summatīvo vērtējumu mācīšanās posma noslēgumā. Precizēts jautājums, kā izsaka apguves līmeņus pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kad un kā izlikt formatīvos vērtējumus.

Tēmas:

  • Vērtēšanas pamatprincipi.
  • Formatīvā un summatīvā vērtēšana.
  • Vērtēšanas plānošana.
  • Snieguma vērtējums apguves līmeņos.

Programmas apguve - tiešsaistē, izmantojot digitālo platformu ZOOM.

Laiki:  1. nodarbība 20.10.2021. plkst. 15:15 – 17:30

          2. nodarbība 28.10.2021. plkst. 14:00 – 16:15

          3. refleksijas nodarbība 29.12.2021. plkst.14:00 – 15:30

Kursu pasniedzēja: Sanita Zveja

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību.

Mācību maksa: Jelgavas valstspilsētas pedagogiem kursi bez dalības maksas, pārējiem 36.00 EUR.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikties līdz 18. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu: https://ieej.lv/mysFG

Atgriezties