Tehnoloģiju jomas skolotāju sanāksme

Vieta: Jaunrades nams "Junda"
Atbildīgais: S. Titova, U. Pekša

Dalībnieki: jomas skolotāji

Atgriezties