Projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” pirmā tikšanās

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 23. un 24. septembrī organizēja pirmo Nordplus projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” (Nr. NPAD-2021/10011) tikšanos kopā ar partneriem – Šauļu pašvaldības izglītības centru (Lietuva) un Valgas profesionālās izglītības centru (Igaunija).

Pirmajā tikšanās dienā – 23. septembrī ZRKAC iepazīstināja projekta partnerus ar centra darbību, piedāvājot ekskursiju un sniedzot ieskatu ikdienas darba organizācijā, realizētajās programmās u.tml. Arī Šauļu pašvaldības izglītības centrs un Valgas profesionālās izglītības centrs prezentēja pārējiem projekta dalībniekiem savas iestādes profilu, stāstot par specifiskajām iezīmēm, kas katrā pastāv un padara to unikālu.

Otrajā tikšanās dienā – 24. septembrī projekta partneri diskutēja par to, kā zaļās prasmes veiksmīgāk integrēt pieaugušo izglītībā, kādas varētu būt ekoinovācijas, kādas ir katras iestādes vajadzības un iespējas, lai kopīgi vienotos par ietvaru, kurā attīstīt un realizēt mērķi – veicināt aktuālu vides izglītības jautājumu un zaļo prasmju integrāciju pieaugušo izglītībā, izstrādājot un aprobējot neformālās izglītības programmu un mācību materiālu pieaugušo izglītotājiem.

Kopīgi tika izlemts par zaļo prasmju virzienu attīstīšanu caur šādām tēmām – māja, darbs, citas sabiedriskas vietas, transports, ēdiens, sadarbība, pilsoniskā aktivitāte, medijpratība, informācijas pratība. Katra partnervalsts izvēlējās tēmas, kuras izstrādāt detalizētāk, lai attālinātā sanāksmē tiktos novembrī, kad plānots pārrunāt un sniegt priekšlikumus izstrādātajiem materiāliem.

Projekts “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” (Nr. NPAD-2021/10011) atbalstīts īstenošanai Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2021. gada projektu konkursa pieaugušo izglītības sektorā.

Galerija

Projekta "Zaļās prasmes zaļākai dzīvei" pirmā tikšanās
Atgriezties