Kursi pedagogiem “Atgriezeniskā saite mācību procesā”
Vieta: tiešsaistē

Pedagogi pilnveidos profesionālo sagatavotību kompetenču pieejas īstenošanai, gūstot izpratni, cik svarīga loma ir efektīvai atgriezeniskai saitei mācību procesā. Pedagogi apgūs prasmes koncentrēties uz piemērotas un savlaicīgas atgriezeniskās saites sniegšanu, lai palīdzētu skolēniem sasniegt stundas mērķus, iegūt atgriezenisko saiti par viņu mācīšanās procesu un katra skolēna izaugsmi.

 

Laiki:  1. nodarbība 21.09.2021. plkst. 14:00 - 16:15; 2. nodarbība 22.09.2021. plkst. 14:00 - 16:15

Kursu pasniedzējas: A. Lāce un R.Tīrumniece           

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību.

Mācību maksa vienam dalībniekam: 28.00 EUR

Atgriezties