Seminārs „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”

E-prasmju nedēļas ietvaros Valsts darba inspekcija (VDI) sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru 2013. gada 20. martā organizēja semināru „OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”.

Par šo interaktīvo rīku bija ļoti liela interese, tādēļ nodarbības noritēja paralēli divās datorklasēs. OiRA (Online interactive risk assessment) ir rīks darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos, kuru ir izstrādājusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA). Valsts darba inspekcija kā šīs aģentūras kontaktpunkts ir izstrādājusi darba vides riska novērtēšanas moduli darbam birojā.

Semināru vadīja Linda Matisāne, VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja un Dace Jekimova, eksperte.

Seminārs bija veltīts tam, lai praktiski iepazītos ar iespēju izmantot šo rīku uzņēmumā. Noslēgumā tika apspriests jautājums - kā nākotnē attīstīt OiRA rīku Latvijā.

Galerija

E-prasmju nedēļas seminārs „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novēršanai”
Atgriezties