Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas

Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012155, 28342419
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties