Aicinājums dalībai festivālā “Mehatrons 2021”

Līdz 20.augustam aicinām pieteikties dalībai tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons 2021”* Jelgavas, Zemgales reģiona un arī citu reģionu uzņēmējus, augstskolas, vidējās izglītības mācību iestādes, interešu izglītības iestādes, amatniekus un biedrības, kuru darbība ir saistīta ar inženierzinātnēm un tehnisko jaunradi. Kopīgi veidosim plašu pasākuma programmu, lai savstarpēji dalītos pieredzē un tiktos 4. septembrī Jelgavā, Pasta salā.

Jau trešo gadu “Mehatrons” apvieno sevī tradicionālos Metāla svētkus un Inženieru dienas. Festivāls norisināsies 4. septembrī Pasta salā un no 11. līdz 12. septembrim sporta un atpūtas kompleksā “Rullītis”, kur būs vērojamas sacensības dažādās autosporta disciplīnās un ar tām saistītās aktivitātēs.

4. septembra svētku programma tiek veidota ar mērķi popularizēt izglītības un karjeras iespējas inženierzinātņu profesijās un iepazīstināt ar metālapstrādes un mašīnbūves nozaru attīstību. Festivāla aktivitātes vērstas arī uz to, lai rosinātu bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnisko jaunradi.

Aicinām uzņēmējus popularizēt savu ražoto produkciju, piedāvātos pakalpojumus un karjeras iespējas savā nozarē. Amatniekus, biedrības, tehniskās jaunrades skolas aicinām pārstāvēt sevi, demonstrējot savus izstrādājumus un prezentējot radošos darbus.

Augstskolas aicinām prezentēt mācību iespējas inženierzinātņu programmās, ar eksperimentiem un demonstrējumiem rosināt bērnos un jauniešos interesi par tehnisko jaunradi, robotiku un konstruēšanu. Savu dalību festivālā aicinām pieteikt arī vidējās un interešu izglītības iestādes, lai iepazīstinātu ar mācību iespējām.

Sākot jauno pieaugušo izglītības mācību gadu, tradicionāli festivāla ietvaros notiks arī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Atvērto durvju diena, kurā varēs iepazīties ar jauno izglītības piedāvājumu. Izglītības skatuvē arī šogad interesantās lekcijās un meistarklasēs būs iespēja tikties ar pazīstamiem dažādu jomu profesionāļiem.

Kā katru gadu būs arī Metinātāju konkurss un iespēja iepazīt aktualitātes metālapstrādes nozarē. Ikvienu izgudrotāju – no skolas vecuma līdz senioram, no studenta līdz zinātniekam un augstskolu mācību spēkiem – aicinām pieteikt dalību Izgudrojumu un inovāciju festivālā “Minox-2021”.

*Pasākuma norise būs atkarīga no tā brīža valstī spēkā esošajiem epidemioloģiskās situācijas noteiktajiem ierobežojumiem.

Pieteikumi un saziņa

  • Uzņēmējiem, amatniekiem, izgudrotājiem:

Līga Miķelsone, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja, 28342419, 63012155; uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv

  • Izglītības iestādēm, tehniskās jaunrades skolām un pulciņiem:

        Astra Vanaga, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Tālākizglītības nodaļas vadītāja,
        29222737, 63012159; talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties