Kārto starptautiski atzītu angļu valodas eksāmenu bez noilguma

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) piedāvā ikvienam iespēju kārtot starptautiski atzītus angļu valodas eksāmenus: Pearson English International Certificate pieaugušajiem un vidusskolēniem un Young learners – bērniem vecumā no 6 līdz12 gadiem.

Pearson English International Certificate ietver valodu prasmju pārbaudi no A1 līdz C2 līmenim, un iegūtais sertifikāts ir angļu valodas zināšanas apliecinošs dokuments Latvijā un arī ārvalstīs. Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa. Vidusskolēni jau no 10. klases var kārtot šo eksāmenu un, beidzot vidusskolu, noslēguma eksāmenu angļu valodā nekārtot, bet aizstāt ar šo eksāmenu.

Pārbaudījums Young Learners – iespēja interesantā, aizraujošā veidā novērtēt angļu valodas prasmes skolēniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus!

Eksāmenu norises laiki 2022.gadā ir :

  • 8. oktobris, jāpiesakās līdz 29. augustam;
  • 12. novembris, jāpiesakās līdz 5. oktobrim.

Kā pieteikties eksāmeniem?

Pieteikšanās notiek, aizpildot iesniegumu Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, kas tālāk organizēs Jūsu reģistrāciju un līdzdalību eksāmenā. Pieteikšanās uz eksāmenu jāveic apmēram pusotru mēnesi pirms konkrētā eksāmena datuma.

Pretendentam tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas par eksāmena norisi.

Pārbaudījumu kārto Jelgavā, Svētes ielā 33, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, un pēc eksāmena materiāli tiek nosūtīti vērtēšanai uz Lielbritānijas atbildīgo institūciju par akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu.

Eksāmens sastāv no divām daļām: rakstiskās un mutiskās. Rakstiskā daļa sastāv no klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumiem.

Eksāmena rezultātu paziņošana un sertifikāta saņemšana notiek ne ātrāk kā divus mēnešus pēc eksāmena kārtošanas dienas.

Pieteikšanās un iespēja iegūt papildus informāciju - Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā. E-pasts: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv. Tālr. 63012157, 63082101.

Atgriezties