Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

2013. gada 21. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference.

Konferencē  šogad pulcējās vairāk nekā 350 dalībnieki - skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

174 skolēni no 43 skolām Zemgales reģionā aizstāvēja 140 zinātniski pētnieciskos darbus 23 sekcijās.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks un LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža.

Šogad humanitāro zinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēts 41 skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs. Plašāk pārstāvētās bija psiholoģijas sekcija - 10 darbi un pedagoģijas sekcija -  8 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 30 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt ekonomikas sekcijā - 10 darbi un socioloģijas sekcijā - 8 darbi.

Dabaszinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 69 darbus. Visplašāk tika pārstāvēta fizikas sekcija ar 13 darbiem, bioloģijas sekcija ar 13 darbiem un veselības zinātne ar 11 darbiem. 4 darbi tika aizstāvēti jaunajā zinātņu sekcijā - inženierzinātnēs.

Darbu prezentēšana norisinājās ZRKAC un LLU Ekonomikas fakultātē.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 83 LLU mācībspēki, kopā veidojot 23 ekspertu komisijas. Darbu izvērtēšanas rezultātā žūrijas komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2013. gada 26. līdz 28. aprīlim, izvirzīja 73 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.

LLU noslēguma ceremonijas laikā svinīgos apstākļos tika parakstīts sadarbības līgums starp LLU un ZRKAC. Pēc līguma parakstīšanas par turpmākajām sadarbības iespējām stāstīja LLU rektors Juris Skujāns un ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna.

Konferences noslēgumā LLU Lielajā aulā, klātesošos uzrunāja LLU rektors Juris Skujāns un ZRP Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks. Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences  organizācijas komitejas locekle, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore Anita Aizsila sniedza vispusīgu pārskatu par konferences sekciju darbu.

Noslēgumā konferences  uzvarētāji un dalībnieki saņēma ZPR, LLU un ZRKAC atzinības rakstus.

Labākie 58 zinātniski pētniecisko darbu autori ieguva apliecinājumu par tiesībām iestāties LLU ārpus konkursa.

Galerija

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4.konference
Atgriezties