Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary, A2 (apmācības LLU akadēmiskajam personālam)

Angļu valodas apmācības pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 

LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros.

Atgriezties